مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

Qays Jasim Saud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         RESERCHERS BIOGRAPHY                     

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL NAME   

 Dr. Qays Jasim Saud

 

 

TITLE 

Senior Chief Geologist

 

 

POSITION 

 

 

DEGREES 

Ph.D. Geosciences and Chemistry/ University of Missouri-Kansas City/ USA/ December 2014  

Graduate Certificate in Waste Management/ University of Missouri-Kansas City/ USA./ May 2012.

M.Sc. Geology-Hydrogeology/ University of Baghdad/ Iraq/ June, 2004

B.Sc. Geology/ University of Baghdad/ Iraq/ June 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIZATION 

Environmental Pollution/Remediation

 

 

CAREER

 

Worked on groundwater investigation projects at different places in Iraq. Also, Worked as lecturer teaching geology, structural geology from 2002-2006. Many Studies of Utilization for Neogen Mudstone in the Manufacturing of Building Bricks, different places in Iraq.

 

 

 

PUBLISHED RESEARCHES

  • Poster presentations at 2013 Community of Scholars / SGS Awards Ceremony at UMKC - May 9, 2013.

 

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45