مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية

Hala Al-Mosawi

 RESERCHERS BIOGRAPHY

BACK

 

 

 

FULL NAME 

Hala A. Saleh Al-Mosawi

 

 

TITLE 

Senior Chief Geologist

 

POSITION 

 

 

 

DEGREES

  Ph.D / Morphotectonic /Baghdad University / 2021
 M.Sc / Structural Geology using remote sensing techniquws / Baghdad University  / 2004
 B.Sc/ Geology/ Baghdad University/ 1992

 

 

 

 

 

 

SPECIALIZATION 

 

 

 

 

CAREER

 

 

 

PUBLISHED RESEARCHES

Copyright © 2015 AMA content management system. All rights reserved
3:45